Bauwina van der Meer

De verbinding tussen werkgever en werknemer

Wat is mijn aandeel

De verbinding maken tussen werkgever en werknemer. Het waarnemen en zien van wat nodig is voor deze samenwerking. Ik kijk samen met de kandidaat naar kansen en mogelijkheden waardoor succesvol aan het werk gaan EN blijven een reëel perspectief is en kan zijn.

Wat is mijn drive

Mijn uitdaging is om  samen met de kandidaat mee te lopen en door onder andere het stellen van vragen en te kijken naar het grote geheel, zicht te krijgen op hun persoonlijk functioneren.

Anders gezegd: de context is meer dan alleen werk. Het persoonlijke krijgt aandacht door hen bewust te maken van  HOE zij daar zelf invulling aan willen en kunnen geven! Verleden en heden verbinden om in het nu en voor de toekomst opnieuw een KEUZE  te maken, ook als het gaat om werk..

De Keuze (Leven in vrijheid)

"Je kunt niet veranderen wat er is gebeurd, je kunt niet veranderen wat je hebt gedaan of wat je is aangedaan. Maar je kunt ervoor kiezen HOE je nu leeft."
- Edith Eva Eger

Contactgegevens

Leer ons kennen

Wij zijn gedreven en hebben een heldere visie

Samen staan wij sterk

Ons team werkt samen met verschillende bedrijiven en organisaties waarmee wij een partnerschap zijn aangegaan.